Strony internetowe Roberta Kolebuka
kolebukr@poczta.onet.pl
Ćwiczenia gramatyczne

Już na samym początku przyznam się uczciwie, że nie przepadam za ćwiczeniami gramatycznymi. Powodem tego jest fakt, iż w szkołach polskich ćwiczenia te są mocno nadużywane. Nauczyciele lubią zadać grupie test gramatyczny, po to by po jakimś czasie sprawdzić, jak uczniowie poradzili sobie z ćwiczeniami. Jeśli dobrze, są skłonni twierdzić, że grupa zagadnienie przyswoiła. Nic bardziej błędnego. Jeśli uczniowie poznali i ćwiczyli na przykład czas przeszły Perfekt jedynie na teście gramatycznym, takim jak poniżej zaprezentowany, będą przez jakiś czas pamiętać, jak dokonuje się takich transformacji zgodnie z podanymi zasadami. Będą robić to być może poprawnie, ale to nie znaczy, że tak samo łatwo i poprawnie będą tego czasu używać w swoich wypowiedziach. Dzieje się tak dlatego, że kontekstem poznania czasu Perfekt jest dla nich nie określona sytuacja, w której trzeba się komunikować (na przykład opowiadając, co się robiło przed południem), ale ... test gramatyczny. Z testami gramatycznymi jest więc tak, jak z testami na inteligencję. Jakiś uczony badał sposób testowania inteligencji i stwierdził, że tak naprawdę te testy nie badają wcale inteligencji, lecz predyspozycje do ... rozwiązywania testów na inteligencję (IQ). Innymi słowy gdyby ktoś wymyślił inny sposób (inne testy) badania inteligencji, okazało by się zapewne, że inteligentni są zupełnie inni ludzie - ci, którym lepiej idzie rozwiązywanie tych nowych testów.
        Dla mnie przekonywującym dowodem na to, że rozwiązywanie testów gramatycznych wcale nie jest miarodajne przy ocenianiu stopnia zaawansowania językowego, jest fakt, iż spotykałem uczniów doskonale mówiących po niemiecku, a którzy zupełnie gubili się przy najprostszym nawet teście. Wynikało to zwykle z faktu, że znali oni język żywy, mieli kontakty z Niemcami, jeździli tam często, oglądali niemieckie programy telewizyjne, korespondowali itp. Wszystkie przytoczone tu argumenty świadczą o jednym - nie należy przeceniać znaczenia testów gramatycznych w procesie nauczania języka obcego.
        Między przecenianiem a zupełnym ignorowaniem istnieje jednak spora różnica. Również testy natury gramatycznej mogą być przydatne, jeżeli użyje się ich umiejętnie. Po pierwsze powinny być używane przede wszystkim w grupach o wyższym stopniu zaawansowania i potrafiących myśleć abstrakcyjnie (gramatyka jest wszak dziedziną abstrakcyjną). Po drugie testem czy ćwiczeniem gramatycznym należy zawsze kończyć a nie rozpoczynać cykl lekcji z danego zagadnienia gramatycznego. Po trzecie najlepiej łączyć w takim teście stronę gramatyczną i leksykalną.
Oto ulepszone i całkiem nowe ćwiczenia z mojego zbioru.

PS. Określenie "moje testy" nie znaczy, że sam je wszystkie wymyśliłem. Pomysły a nawet całe ćwiczenia brałem z dostępnych na rynku książek, stron internetowych rozmaitych wydawnictw itp. Najczęściej ćwiczenia te były przeze mnie ulepszane, zmieniane, kompilowane, dostosowywane do moich potrzeb. Dlatego też nie podaję każdorazowo źródła pochodzenia, gdyż wychodzę z założenia, że ćwiczenie gramatyczne nie jest dziełem autorskim. Co bowiem wtedy, gdy w jakimś ćwiczeniu zmienimy kilka rzeczowników, np. "Hemd" zamienimy na "Bluse"? Jest to to samo ćwiczenie czy już inne, całkiem nowe? Moim zdaniem prawom autorskim podlegają całe książki zawierające ćwiczenia, a nie wszystkie pojedyńcze zdania w nich zawarte.
Jeśli się mylę, proszę mnie uświadomić.


Testy gramatyczne:

Komentarze dotyczące mojej witryny można wpisywać w Mojej księdze gości